Zasady i warunki

WYRAŻENIE ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze warunki korzystania z serwisu („Umowa”) są umową pomiędzy UNLIMITED LTD wydawcą i operatorem serwisu www.unlimited-premium.net („Serwis”) a Tobą („Użytkownik” lub „Ty” lub „Twój”). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania przez użytkownika z produktów i usług udostępnianych przez nas oraz ze strony internetowej (zwanych łącznie „Usługami”). Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik nie zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, nie jest upoważniony do korzystania z Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

ABOUT unlimited-premium.net

unlimited-premium.net jest sprzedawcą dostępu Premium do serwisów wymiany plików. Nie sprzedajemy treści (plików), a jedynie sprzedajemy usługi – konta Premium umożliwiające szybki dostęp lub inne tego typu korzyści premium. Surowo zabrania się pobierania lub przesyłania jakichkolwiek treści chronionych prawem autorskim (filmów, oprogramowania, muzyki, zdjęć, …) bez uprzedniej zgody właściciela treści. Pobieranie lub przesyłanie pornografii dziecięcej jest nielegalne. Surowo zabrania się pobierania lub umieszczania jakichkolwiek treści pornograficznych, erotycznych na jakimkolwiek rozwiązaniu pamięci masowej, które reprezentujemy. 'Ty’ zgadzasz się, że nie będziesz nadużywał żadnego z hostingu plików / przechowywania w chmurze / rozwiązań przechowywania, które odsprzedajemy za pomocą kuponów premium, kluczy, loginów i haseł lub bezpośredniego uaktualnienia w pobieraniu, przesyłaniu lub przechowywaniu wszelkiego rodzaju treści chronionych prawem autorskim lub pornograficznych, jeśli zostaną znalezione, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje prawne i finansowe wynikające z tego.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

unlimited-premium.net stara się świadczyć usługi 24/7, może się jednak zdarzyć, że z powodu przerw w połączeniach lub konserwacji usługi, usługi niektórych hostingów plików są tymczasowo niedostępne.

KORZYSTANIE Z USŁUG

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, Użytkownik może korzystać z Serwisu w celu zakupu produktu ( Klucz Premium / Konto Premium / Voucher / Kod ) w następujący sposób:
(i) Użyj i postępuj zgodnie z procesem transakcji krok po kroku, aby zainicjować produkt.
(ii) Po potwierdzeniu zamówienia poprzez dokonanie płatności i pomyślnym przeprowadzeniu transakcji, Odbiorca zostanie poinformowany o pomyślnym przeprowadzeniu transakcji.
(iii) Otrzymasz produkt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwaga: Zmiana adresu e-mail nie jest naszą odpowiedzialnością, Twoje informacje musisz sprawdzić przed naciśnięciem check out. Jeśli włożysz go w błąd wiele razy, musimy doliczyć 5 dolarów za każdą zmianę.

BEZPIECZEŃSTWO KART KREDYTOWYCH

Nie prowadzimy rejestrów danych kart kredytowych karty kredytowe są przetwarzane przez trzecią stronę zabezpieczoną bramkę płatności.
Dane karty kredytowej będą przetwarzane w sposób bezpieczny, aby zapewnić poufność, a 128-bitowe szyfrowanie SSL jest stosowane w celu zapewnienia ochrony poufnych danych podczas transmisji przez Internet.
Możemy poprosić o dowód tożsamości, aby zweryfikować prawowitego właściciela karty kredytowej, np. zeskanowaną kopię (lub zdjęcie za pomocą aparatu cyfrowego) prawa jazdy, dowodu osobistego, ostatniej kopii wyciągu z karty kredytowej, paszportu itp. Jeśli zostaniesz o to poproszony, podaj jedno z powyższych, ponieważ służy to bezpieczeństwu posiadacza karty. (Jest to proces jednorazowy, klient nie będzie musiał przechodzić przez proces identyfikacji przy kolejnych przelewach)

BEZPIECZEŃSTWO POŁĄCZEŃ

TWOJE POŁĄCZENIE Z TĄ STRONĄ JEST SZYFROWANE I ZABEZPIECZONE 256BITOWYM PROTOKOŁEM SSL FIRMY GEOTRUST

DATA WYGAŚNIĘCIA KLUCZA PREMIUM / KONTA PREMIUM

Klucz Premium / konto Premium będzie miało zazwyczaj datę ważności, która jest ustalana przez administratora hostingu plików. W celu uzyskania dodatkowych szczegółów należy skonsultować się z administratorem hostingu plików.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania innego usługodawcy, za informacje przekazane za pośrednictwem adresu e-mail, awarię lub modyfikację sprzętu, lub przyczyny pozostające poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub zdarzenia, które wynikają z korzystania z Serwisu przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę. Nasza odpowiedzialność oraz odpowiedzialność każdego przewoźnika za wszelkie awarie lub błędy nie może w żadnym wypadku przekroczyć wysokości naszych opłat w danym okresie. My i każdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, karne lub wtórne szkody, takie jak utracone zyski. My i każdy przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za straty ekonomiczne lub obrażenia osób lub mienia wynikające z korzystania z usług. Dodatkowo, w żadnym wypadku Firma, Podmioty Powiązane z Firmą, Dostawcy Treści i ich udziałowcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe, przykładowe lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym, ale nie wyłącznie, za straty ekonomiczne, utratę informacji lub danych, przerwę, opóźnienie lub utratę dostępu do Internetu lub korzystania z niego, i tym podobne), wynikające w jakikolwiek sposób z błędów lub pominięć w treści lub wad usług świadczonych przez unlimited-premium.net na mocy niniejszej Umowy lub dostępu i korzystania z Usługi przez użytkownika. OGRANICZENIA ZAWARTE NA STRONIE MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, CZY TO W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB ŚCISŁEJ, A TAKŻE NIEZALEŻNIE OD CHARAKTERU LUB LICZBY ROSZCZEŃ LUB DZIAŁAŃ. Niniejszy ustęp obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, nasze podmioty stowarzyszone i przedstawicieli oraz wszelkich innych dostawców usług, przed roszczeniami lub szkodami związanymi z niniejszą Umową lub Twoimi lokalami lub oświadczeniami w niej zawartymi i korzystaniem z Usługi. Niniejszy ustęp obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

BRAK GWARANCJI

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ (W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) W ODNIESIENIU DO STRONY, WSZELKICH TOWARÓW, INFORMACJI LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB OGÓLNIE W INTERNECIE, I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY ANI SZKODY WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z TAKIEJ TRANSAKCJI. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI WSZYSTKICH OPINII, PORAD, USŁUG, TOWARÓW I INNYCH INFORMACJI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB OGÓLNIE W INTERNECIE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, ANI ŻE DEFEKTY W WITRYNIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE. STRONA I WSZELKIE INFORMACJE UDOSTĘPNIANE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST, TAK JAK JEST DOSTĘPNE”. W ŻADNYM WYPADKU PREMIUMEYK.CO NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) WSZELKIE PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY (W TYM, ALE NIE TYLKO, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INFORMACJI I TYM PODOBNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY. NIE UPOWAŻNIAMY NIKOGO DO SKŁADANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI W NASZYM IMIENIU I NIE NALEŻY POLEGAĆ NA ŻADNYM TAKIM OŚWIADCZENIU. NINIEJSZY PARAGRAF BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ PO ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY.

ZAMÓWIENIE ZWROTNE

Oferujemy 100% gwarancji. Jednak nasze produkty podlegają Warunkom Umowy i oferujemy zwrot pieniędzy tylko wtedy, gdy usługa nie zadziałała. Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo i realizacja zobowiązań wobec klientów. Z drugiej strony staramy się zabezpieczyć przed przypadkowymi zdarzeniami związanymi z piractwem i oszustwami dotyczącymi oprogramowania. Ponieważ sprzedajemy towary niematerialne nieodwołalne nie wydajemy zwrotów po zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu produktu. Jako klient jesteś odpowiedzialny za zrozumienie tego przy zakupie jakiegokolwiek przedmiotu na naszej stronie. Jeśli błąd wystąpi postaramy się jak najlepiej rozwiązać problem w 72 godziny po tym czasie, jeśli problem nie może być rozwiązany dokonamy zwrotu, ale pieniądze zostaną odliczone opłata za płatność To zależy od opłaty za bramkę płatności, zwykle jest to 35% wartości produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ma gwarancji, jeśli twoje konto jest zbanowane, zablokowane z powodu złamania zasad File-hosting firmy.

  • Kiedy możliwy jest zwrot pieniędzy:

– Zdublowane zamówienia. Jeśli system na co lub, do powodów sprzedał Ci dwa identyczne klucze premium zamiast dwóch różnych.

– Jeśli sprzedany system klucza premium okazał się niewydolny.

– Otrzymał niewłaściwy kod vouchera, np. niewłaściwe zatrzymanie lub niewłaściwą usługę. Oczywiście możemy dać Ci również inny kod klucza premium.

– Po pomyślnym zakończeniu płatności, z jakichkolwiek powodów nie można było wydać lub wysłać Ci na wskazany e-mail klucza premium w ciągu 7 dni.

  • Gdy refundacja nie jest możliwa:

– Zamówione klucze premium lub konta, ale nie są już potrzebne.

– Jednoczesny zakup kilku różnych kluczy premium. Scenariusz, w którym użytkownik otrzymuje jakieś klucze, stosuje je, wybiera to, co najbardziej odpowiada jego potrzebom, a następnie próbuje otrzymać zwrot pieniędzy za wszystkie inne towary, które mu nie odpowiadają, jest uważany za nieuczciwy. Podane działania szkodzą naszemu biznesowi, dlatego nie przystępujemy do zwrotu wpłaconych pieniędzy ani do rozwiązywania pretensjonalnych płatności.

– Nie możemy zaoferować zwrotu pieniędzy, jeśli po zakupie, użytkownik czuje, że pobieranie jest powolne, link jest martwy, lub nie dostać żądanych plików do pobrania …

– Zwrot pieniędzy nie zostanie przyjęty, jeśli firma File-hosting nie jest już aktywna z powodu pewnych problemów technicznych, lub zamknięta zgodnie z prawem lub innymi kwestiami, lub nie można uzyskać dostępu do witryny.

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Możemy udostępniać informacje agencjom rządowym lub innym firmom pomagającym nam w zapobieganiu oszustwom lub prowadzeniu dochodzeń. Możemy to zrobić, gdy: (1) dozwolone lub wymagane przez prawo; lub, (2) próbując chronić przed lub zapobiegać faktycznemu lub potencjalnemu oszustwu lub nieautoryzowanym transakcjom; lub, (3) badając oszustwo, które już miało miejsce. Informacje te nie są przekazywane tym firmom w celach marketingowych.

OBSŁUGA KLIENTA

Wszelkie reklamacje lub uwagi dotyczące błędów z naszej strony należy zgłaszać za pomocą adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Zgodnie z polityką File-hosting firm jesteśmy powołani tylko do odsprzedaży kont premium, wszelkie kwestie techniczne lub inne kwestie związane z produktem musi być skierowany przez File-hosting firm obsługi klienta, możemy tylko rozszerzyć pomoc w kwestiach związanych z płatnościami, które klient czyni do nas.

Select your currency